Polityka prywatności

If you are looking to maximize your Dubai vacation Then escorts might be an ideal choice. Dubai Escorts are sure to impress you with their beautiful looks and sexy roles. This gorgeous beauty will delight and fulfill your sexual fantasies. These are some suggestions that can help you find an ideal partner. Independent Dubai escorts are highly desirable for their array of sexual offerings. The escorts they offer are the most satisfaction and pleasure including lap dances to blowjobs without condoms. A few of them provide sexual services like condom sexual sex. You don’t have to be concerned over whether your Dubai female escort is discrete and sexy. The rate for these Dubai-based escorts is a matter of negotiation. Most escorts who work in Dubai have highly trained masseuses. Many of them are certified in a range of types of massages, like sexual massage, and even tantric massage. If you’re looking to have a sexual massage you may request an escort to offer one at your guesthouse or hotel. Most of the escorts in Dubai also offer massages in the comfort of your own hotel. While the legislation in the UAE is quite severe, prostitution is allowed within Dubai.escort girls dubai Prostitution offenders could be punished with severe penalties, including imprisonment if they are found guilty. There are many escorts working in Dubai. Dubai is also home to a lot of female sexual working. Escorts are also employed at five-star hotels. Actually, they’re in the streets.

If you want to experience a great sex life and have fun, then try the services of the escort New York services. They have great personalities as well as solid academics, which makes them the ideal choice for night in the city. There is an array of escort New York girls from different cities. You will find that each girl has their own charm and high-quality standards. It will be a sensational touch and lots of sensuality. Asian escorts are a great alternative for romantic dinners. Their wild and charming nature make a romantic evening an unforgettable one. It is also possible to identify a fantastic escort for a wedding, engagement, or other special celebration. The escort you choose can assist you to organize a date with your potential spouse. If you’re an medical student taking a clinical terms test, you can trust an escort that is reputable to offer the highest quality of assistance. The escort you choose to use won’t do any harm, regardless if you are testing or going through an exercise.escort new york A top-of-the-line escort service from New York will take care of everything else! With a variety of escort options available in New York, you’ll find an escort with a sexually attractive look is a great alternative for all occasions. Asian Escorts will satisfy all of your sexual desires. Their petite size and beauty makes them perfect for any erotic need. There’s an Asian Escort near you who can offer you an intimate massage or even the fetish of your dreams. And because they are Asian so you’re at ease knowing that you’ll be in safe hands when it comes to getting sexual sex by one of the Asian Escort.

Polityka prywatności strony internetowej www.ewaszembek.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową firmy Szembek Ewa Biuro Nieruchomości działającą pod adresem internetowym www.ewaszembek.pl (zwana dalej „Strona internetowa”), która jest prowadzona przez Szembek Ewa Biuro Nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 41, 31-001 Kraków.

I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Szembek Ewa Biuro Nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 41, 31-001 Kraków, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu poprawnego działania Strony internetowej, umożliwienia prawidłowego korzystania ze Strony internetowej oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych właściciela strony.
 3. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia poprzez kontakt z Administracją firmy Szembek Ewa Biuro Nieruchomości.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.
 5. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Strony internetowej.
 6. Każdej osobie korzystającej ze Strony internetowej przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku niewłaściwym przetwarzaniem ich danych osobowych.

II. Zasady bezpieczeństwa

 1. Właściciel strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości informuje, iż ochrona danych osobowych jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych. Właściciel Strony internetowej zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

III. Informacje techniczne – Pliki Cookies

 1. W związku z prowadzeniem strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na Stronie internetowej, a także są niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony www.ewaszembek.pl.
 2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w witrynie (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze strony może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
 4. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
  1. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia;
  2. zachowania personalizacji strony, ustawień języka;
  3. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą ze Strony internetowej, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie.

IV. Zmiany polityki prywatności

 1. Właściciel strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności Strony internetowej.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności strony internetowej www.ewaszembek.pl będzie się pojawiać w tym miejscu.
 3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@nieruchomosci-szembekewa.com.

Porównaj oferty

Nie znaleziono nieruchomości.
Porównaj

Ulubione

Please log in before.

Najnowsze oferty